POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Poniższe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookie (“Polityka dotycząca plików cookie”) odnoszą się do naszych stron internetowych znajdujących się pod adresem www.whitedentalbeauty.com (“Strony internetowe”). Inne strony internetowe połączone bezpośrednio lub pośrednio z Witrynami, np. poprzez hiperłącza, nie są objęte zakresem niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie, niezależnie od tego, czy są one prowadzone przez jedną z naszych spółek stowarzyszonych lub partnerów.

W dalszej części tekstu wyrażenia “my”, “nas”, “nasz” itp. odnoszą się do osoby, którą White Dental Beauty, International Development Centre, Valley Drive, Ilkley, LS29 8AL należy uznać za administratora danych w odniesieniu do Stron internetowych i niniejszej Polityki plików cookie.

W celu zabezpieczenia Państwa prawa do prywatności podczas odwiedzania Witryn niniejsza Polityka dotycząca plików cookie informuje Państwa o rodzajach plików cookie, których używamy oraz o tym, w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać. Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie jest uzupełniona przez naszą Politykę prywatności, która reguluje gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkowników.

White Dental Beauty
International Development Centre
Valley Drive
Ilkley
West Yorkshire
LS29 8AL
Telephone: +44 (0) 1943 605050
E-mail: info@whitedentalbeauty.co.uk

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIE I JAKI JEST OGÓLNY CEL ICH UMIESZCZANIA?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub fragmenty informacji, które przeglądarka użytkownika pozwala przechowywać na komputerze użytkownika (lub innych urządzeniach z dostępem do Internetu, takich jak smartfony lub tablety) podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Niektóre z naszych plików cookie mogą przechowywać dane osobowe, ale większość z nich wykorzystuje jedynie informacje pozbawione tożsamości, takie jak anonimowy identyfikator użytkownika. Więcej informacji na temat naszych plików cookie można znaleźć w wyjaśnieniach zawartych w poniższej tabeli.

Używamy plików cookie do zapewnienia i poprawy funkcjonalności naszych Witryn oraz do zbierania informacji o korzystaniu z naszych usług w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób ludzie korzystają z naszych witryn oraz w celu odpowiedniego dostosowania ich do ich zainteresowań i potrzeb, co zostanie szczegółowo wyjaśnione poniżej.

2. JAKIE SĄ RODZAJE PLIKÓW COOKIE?

Ogólnie rzecz biorąc, na naszych stronach internetowych stosowane są dwa rodzaje plików cookie: pliki cookie sesji i trwałe pliki cookie.

Pliki cookie sesji to tymczasowe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia sesji, tj. do momentu opuszczenia naszej Witryny i zamknięcia przeglądarki internetowej.

Trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę i pozostaną ważne do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika lub do ustalonej daty wygaśnięcia (czas pozostawania pliku cookie na urządzeniu użytkownika zależy od czasu życia konkretnego pliku cookie określonego przez nas, a także od ustawień przeglądarki).

3. JAK UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE

3.1. ISTOTNE I NIEISTOTNE PLIKI COOKIE

Używamy pewnej liczby plików cookie, które są niezbędne do świadczenia naszych usług oraz funkcjonowania i/lub zapewnienia bezpieczeństwa naszych stron internetowych. Takie pliki cookie nie mogą zostać wyłączone bez wpływu na działanie naszych stron internetowych, ponieważ są one ściśle niezbędne do świadczenia usług wymaganych przez użytkowników naszych stron internetowych.

Większość niezbędnych plików cookie to pliki sesyjne. Jednakże w niektórych przypadkach możemy również używać trwałych plików cookie, które są niezbędne do świadczenia naszych usług.

Inne pliki cookie, mimo że nie są niezbędne do korzystania z naszych stron internetowych, mogą podnieść komfort przeglądania naszych witryn. Takie pliki cookie będą umieszczane w przeglądarce tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat konkretnych plików cookie używanych przez nas w naszych Witrynach, należy zapoznać się z objaśnieniami w poniższej tabeli.

3.2. PLIKI COOKIE OSÓB TRZECICH

Podczas korzystania z naszych Witryn użytkownik może również otrzymywać pliki cookie osób trzecich, tj. pliki cookie, które nie są umieszczane na urządzeniu użytkownika przez nas, lecz przez osobę trzecią.

Większość plików cookie osób trzecich nie jest uważana za niezbędną dla naszych usług, niemniej jednak pomaga nam zrozumieć naszych użytkowników i dostosować nasze Witryny do Państwa potrzeb i preferencji. Tego rodzaju pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych i są umieszczane na urządzeniu użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody.

W poniższej tabeli można znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat konkretnych plików cookie osób trzecich używanych na naszych Stronach internetowych, aby użytkownik mógł zdecydować, czy chce wyrazić zgodę na umieszczanie tych plików cookie, czy też nie, lub wycofać ją w dowolnym momencie.

3.3. KATEGORIE PLIKÓW COOKIE

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, które pozwolą Państwu lepiej zrozumieć kategorie plików cookie stosowanych przez nas w naszych Witrynach oraz funkcje, jakie one pełnią.

(a) Funkcjonalność

Niektóre z plików cookie na naszych stronach internetowych są niezbędne do zapewnienia funkcjonalności, a tym samym użyteczności naszych stron internetowych. Pozwalają one naszym stronom internetowym zapamiętać wybory dokonywane przez użytkownika (takie jak nazwa użytkownika i/lub hasło, preferencje językowe lub region, w którym użytkownik się znajduje), aby zapewnić użytkownikowi płynne i bardziej spersonalizowane doświadczenia online. Przykłady obejmują zapamiętywanie poprzednich działań podczas ponownej nawigacji na stronie w tej samej sesji, np. podczas wypełniania formularza wielostronicowego, udostępniania funkcji koszyka na zakupy lub wykorzystywania pliku cookie do identyfikacji użytkownika jako uwierzytelnionego (zalogowanego).

Pliki cookie sesji, które wykorzystujemy w tym celu, są zazwyczaj niezbędne do świadczenia naszych usług. Możemy również używać trwałych plików cookie, ale – o ile nie jest to absolutnie konieczne do działania naszych Witryn – tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

(b) Wydajność

Tak zwane pliki cookie dotyczące wydajności pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje z naszymi witrynami internetowymi, dostarczając informacji na temat odwiedzanych obszarów, czasu spędzonego w witrynach internetowych oraz napotkanych problemów, takich jak komunikaty o błędach. Taka analiza zachowań użytkowników pomaga nam poprawić wydajność i użyteczność naszych stron internetowych.

Niektóre z plików cookie używanych w Witrynach są niezbędne do świadczenia naszych usług. Istnieją jednak również pliki cookie dotyczące wydajności, które nie są uważane za niezbędne, ale mimo to pomagają w ulepszaniu naszych stron internetowych. Ten ostatni rodzaj plików cookie umieszczamy na Państwa urządzeniu tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę.

(c) Reklama

Te pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania treści, które są bardziej dostosowane do konkretnych zainteresowań użytkownika. Mogą one być wykorzystywane do dostarczania ukierunkowanych reklam lub do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy. Pomagają nam również mierzyć skuteczność kampanii reklamowych, umożliwiając dynamiczne generowanie spersonalizowanych treści.

Tego typu pliki cookie – zarówno sesyjne, jak i trwałe – będą przez nas wykorzystywane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

(d) Inne pliki cookie

Ponadto istnieją pewne pliki cookie, których nie można jednoznacznie przypisać do jednej z powyższych kategorii. Te pliki cookie będą oznaczone jako “inne” w poniższym dokumencie. Mogą one być istotne lub nieistotne, co zostanie wskazane indywidualnie dla każdego pliku cookie.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat konkretnych plików cookie używanych przez nas w naszych Witrynach, należy zapoznać się z objaśnieniami w poniższej tabeli.

4. JAK MOGĘ KONTROLOWAĆ PLIKI COOKIE?

Większość przeglądarek internetowych jest wstępnie ustawiona na automatyczną akceptację plików cookie. Istnieje jednak kilka sposobów kontrolowania wykorzystania plików cookie. Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby blokować pliki cookie, usuwać pliki cookie, które zostały już umieszczone na Państwa urządzeniu lub ustawić powiadomienie informujące za każdym razem, gdy pliki cookie są umieszczane na Państwa urządzeniu, pozwalające zdecydować w każdym przypadku, czy chcą Państwo zaakceptować plik cookie. Więcej informacji na temat dostosowywania lub modyfikowania ustawień przeglądarki można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki lub na stronach www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

W przypadku korzystania z różnych urządzeń w celu uzyskania dostępu do naszych Witryn (np. smartfon, tablet, komputer itp.) należy upewnić się, że każda przeglądarka na każdym urządzeniu jest dostosowana do preferencji dotyczących plików cookie.

Jak wspomniano powyżej, niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych Witryn. Jeśli użytkownik je zablokuje, może to pogorszyć użyteczność Witryn i doświadczenia użytkownika podczas wizyty na naszych stronach.

Należy pamiętać, że wyłączone kody plików cookies, które zostały zapisane przez przeglądarkę przed zmianą ustawień, pozostaną w przeglądarce do momentu ich ręcznego usunięcia.

5. WYCOFANIE ZGODY NA UMIESZCZANIE PLIKÓW COOKIE

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na umieszczanie plików cookies ze skutkiem na przyszłość. Należy pamiętać, że wiele funkcji naszych Witryn zależy od wykorzystania plików cookie w celu dostarczenia treści lub poprawy prezentacji, a brak zgody na umieszczenie tych plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności i zmniejszenie komfortu przeglądania (i użytkownik może nie być w stanie korzystać z niektórych lub wszystkich części naszych Witryn).

Aby wycofać swoją zgodę, należy usunąć plik cookie “cookiebanner-accepted”, który był przechowywany przez przeglądarkę w celu zapamiętania, że użytkownik wyraził zgodę na umieszczanie plików cookie. Ponieważ każda przeglądarka jest inna, prosimy o zapoznanie się z sekcją “pomoc” lub menu przeglądarki. Dalsze instrukcje można znaleźć pod adresem www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

6. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE COOKIES

Nasze zasady podlegają regularnym uaktualnieniom, dlatego zalecamy regularne odwiedzanie naszych stron internetowych w celu sprawdzenia, czy nie zostały wprowadzone jakieś zmiany. Korzystanie przez użytkownika z naszych Witryn jest regulowane przez aktualną wersję niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie, do której dostęp można uzyskać na wszystkich stronach naszych Witryn. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie została ostatnio zaktualizowana 5 października 2015 r.

7. W RAZIE PYTAŃ ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące stosowania przez nas plików cookie lub niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@whitedentalbeauty.co.uk, telefonicznie pod numerem + 44 (0) 1943 605050 lub pocztą na adres White Dental Beauty, International Development Centre, Valley Drive, Ilkley, LS29 8AL.