POLITYKA PRYWATNOŚCI

W (“White Dental Beauty”), Twoja prywatność jest dla nas ważna. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje praktyki ochrony prywatności, które White Dental Beauty stosuje na swojej stronie internetowej zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, prosimy o kontakt z White Dental Beauty.

White Dental Beauty
International Development Centre
Valley Drive
Ilkley
West Yorkshire
LS29 8AL
Telephone: +44 (0) 1943 605050
E-mail: info@whitedentalbeauty.co.uk

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

White Dental Beauty gromadzi i przetwarza dane osobowe podane przez odwiedzającego podczas rejestracji lub udziału w ankietach: imię i nazwisko, stanowisko, firma, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, funkcja, numer konta i informacje o zamówieniu. White Dental Beauty wykorzystuje te dane osobowe w trakcie prowadzenia swojej działalności, ulepszania swojej strony internetowej, zapewnienia obsługi klienta oraz udostępniania innych produktów i usług swoim klientom oraz potencjalnym klientom. Firma White Dental Beauty nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, z którymi nie jest powiązana, do ich samodzielnego wykorzystania, chyba że wynika to z postanowień umowy o zachowaniu poufności. Optident może udostępniać dane osobowe swoim międzynarodowym dostawcom, dystrybutorom, agentom lub kontrahentom w związku z usługami, które wykonują dla White Dental Beauty lub na podstawie umów ze swoimi dostawcami. W zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo, White Dental Beauty może również gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe w związku z dochodzeniami związanymi z bezpieczeństwem lub egzekwowaniem prawa, w trakcie współpracy z władzami lub w celu spełnienia wymogów prawnych.

White Dental Beauty może wykorzystywać Państwa dane osobowe w celach marketingowych, takich jak informacje o nowych produktach i usługach lub nadchodzących wydarzeniach. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać takich bezpośrednich informacji marketingowych, mogą Pańtswo “zrezygnować”, wysyłając e-mail na adres info@whitedentalbeauty.co.uk i prosząc o “rezygnację” z otrzymywania takiej korespondencji.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII GROMADZENIA INFORMACJI

Oprócz danych osobowych, które podają Państwo dobrowolnie, nasz serwer sieciowy automatycznie gromadzi takie informacje jak nazwa domeny strony internetowej zapewniającej Państwu dostęp do Internetu, adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia Państwa komputera z Internetem, typ i wersja Państwa przeglądarki, system operacyjny i platforma, średni czas spędzony na naszej stronie internetowej, przeglądane strony, wyszukiwane informacje, czas dostępu i inne istotne statystyki. White Dental Beauty wykorzystuje te informacje w celu zapewnienia, że nieupoważnieni użytkownicy nie mają dostępu do informacji na firmowej stronie internetowej, a także w celach zbiorczych, aby zmierzyć wykorzystanie swojej strony internetowej, administrować i ulepszać ją.

White Dental Beauty używa również plików cookie, aby zapewnić odwiedzającym spersonalizowane doświadczenie na swojej stronie internetowej. Pliki cookie to informacje, które strona internetowa przekazuje do pamięci lub na dysk twardy komputera odwiedzającego w celach archiwizacyjnych. White Dental Beauty używa plików cookie, aby umożliwić dostęp do strony bez konieczności ponownego wprowadzania identyfikatora użytkownika, aby wprowadzać ulepszenia i lepiej dostosować stronę do potrzeb odwiedzających. White Dental Beauty wykorzystuje te informacje również do weryfikacji, czy odwiedzający spełniają kryteria wymagane do przetworzenia ich prośby.

Większość przeglądarek używanych przez odwiedzających posiada opcje, które pozwalają odwiedzającemu kontrolować, czy przeglądarka będzie akceptować pliki cookie, odrzucać pliki cookie lub informować odwiedzającego za każdym razem, gdy plik cookie jest wysyłany, ale ustawienie przeglądarki na odrzucanie plików cookie uniemożliwi dostęp do naszej strony internetowej. Ponadto, w każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookies White Dental Beauty z przeglądarki.

BEZPIECZEŃSTWO

White Dental Beauty podejmuje komercyjnie uzasadnione środki ostrożności, aby zabezpieczyć wszystkie informacje uzyskane od naszych gości online przed nieautoryzowanym dostępem i użyciem, a White Dental Beauty okresowo sprawdza swoje środki bezpieczeństwa. Mimo że nie ma sposobu, aby jakakolwiek strona internetowa mogła całkowicie zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, White Dental Beauty zobowiązuje się do stosowania rozsądnych środków bezpieczeństwa i regularnego sprawdzania swoich praktyk bezpieczeństwa. Jak zaznaczono w Regulaminie, użytkownik jest jednak odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych logowania i haseł. White Dental Beauty używa VeriSign do wystawiania certyfikatów bezpieczeństwa dla swoich stron internetowych. Należy pamiętać, że te narzędzia ochrony nie chronią informacji, które nie są zbierane za pośrednictwem strony internetowej White Dental Beauty, takich jak informacje dostarczone przez e-mail.

O CERTYFIKATACH SSL

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Proszę zwrócić uwagę, że w trakcie realizacji zamówienia, Państwa dane osobowe zostaną przekazane do spółki dominującej firmy Optident w Stanach Zjednoczonych – Henry Schein, Inc. Optident i Henry Schein, Inc. zawarły umowę o przekazywaniu danych opartą na wzorze umowy UE w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przy przekazywaniu danych osobowych do Stanów Zjednoczonych.

WPROWADZANIE ZMIAN DO DANYCH OSOBOWYCH

Mogą mieć Państwo dostęp i edytować wszelkie dane osobowe, które Państwo podali, logując się na stronie internetowej i aktualizując Państwa preferencje lub kontaktując się z Optident.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Strona internetowa firmy Optident zawiera linki do innych stron internetowych. Te strony internetowe nie są objęte niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności i firma Optident nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności lub zawartości tych innych stron internetowych.

ZMIANY W OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Optident zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia o prywatności i związanych z nim praktyk biznesowych w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie zaktualizowanego tekstu na swojej stronie internetowej. Prosimy o okresowe sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z aktualizacjami.

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej i poświęcenie czasu na zapoznanie się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.
Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2020 r.