ZÁSADY OCHRANY OSONÍCH ÚDAJŮ

Ve („White Dental Beauty“) je pro nás vaše soukromí důležité. Toto prohlášení a ochraně osobních údajů popisuje postupy ochrany osobních údajů, které White Dental Beauty používá na svých webových stránkách v souladu s britským zákonem o ochraně osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, prosíme, kontaktujte White Dental Beauty.

White Dental Beauty
International Development Centre
Valley Drive
Ilkley
West Yorkshire
LS29 8AL
Telefon: +44 (0) 1943 605050
E-mail: info@whitedentalbeauty.co.uk

SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽITÍ INFORMACÍ

White Dental Beauty shromažďuje a zpracovává osobní údaje dobrovolně poskytnuté návštěvníkem při registraci nebo při účasti v průzkumech: vaše celé jméno, pracovní pozice, společnost, korespondenční adresa, emailová adresa, telefonní číslo, funkce, číslo účtu a informace o objednávce. White Dental Beauty používá tyto osobní údaje ke správě svých obchodních aktivit, k vylepšení svých webových stránek, při poskytování služeb zákazníkům a k zpřístupnění dalších produktů a služeb svým zákazníkům a potenciálním zákazníkům. White Dental Beauty nebude předávat osobní údaje nepřidruženým třetím stranám za účelem jejich nezávislého použití, pokud to není v souladu s dohodami o zachování důvěrnosti. Optident může sdílet vaše osobní údaje se svými mezinárodními dodavateli, distributory, zástupci nebo smluvními partnery v souvislosti se službami, které poskytují pro White Dental Beauty nebo na základě dohod s jejími dodavateli. V rozsahu požadovaném nebo povoleném zákonem může White Dental Beauty také shromažďovat, používat a zveřejňovat osobní údaje v souvislosti s vyšetřováním týkajícím se bezpečnosti nebo vymáhání práva nebo v rámci spolupráce s úřady nebo v souladu s právními předpisy.White Dental Beauty může používat vaše osobní údaje k marketingovým účelům, jako jsou informace o nových produktech a službách nebo nadcházejících akcích. Pokud si nepřejete tyto informace v rámci přímého marketingu dostávat, můžete jejich odběr “odhlásit” emailem na adrese info@whitedentalbeauty.co.uk a požádat o “odhlášení” takovéto korespondence.

POUŽÍVÁNÍ COOKIES A OSTATNÍCH TECHNOLOGIÍ ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ

Kromě osobních údajů, které dobrovolně poskytnete, shromažďuje náš webový server automaticky také informace jako je doménový název webu, který vám poskytuje přístup k internetu, adresu internetového protokolu (IP) používanou pro připojení počítače k internetu, typ a verzi vašeho prohlížeče, operační systém a platforma, průměrná doba strávená na našich webových stránkách, prohlížené stránky, hledané informace, časy přístupu a další relevantní statistické informace. White Dental Beauty používá tyto informace k zajištění toho, aby neměli k informacím na webových stránkách přístup neautorizovaní uživatelé a k souhrnům měření použití webových stránek, k jejich správě a zlepšování.White Dental Beauty také používá cookies, aby poskytovala návštěvníkům na svých webových stránkách personalizovaná zobrazení. Cookies jsou informace, které přenáší webové stránky do paměti nebo na pevný disk počítače návštěvníka za účelem vedení záznamů. White Dental Beauty používá soubory cookie k umožnění přístupu bez opětovného zadání uživatelského ID návštěvníka, k vylepšením a lepšímu přizpůsobení webu potřebám zákazníků. White Dental Beauty také používá tyto informace k ověření, že návštěvníci splňují kritéria potřebná pro zpracování jejich požadavků.

Většina prohlížečů používaných návštěvníky má možnosti, které umožňují návštěvníkovi kontrolovat, zda prohlížeč bude přijímat nebo odmítat cookies nebo návštěvníka pokaždé upozorní na odeslání souboru cookie, ale nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítl, znemožní přístup na náš web. Kromě toho můžete své soubory cookie White Dental Beauty z programu prohlížeče kdykoli odstranit.

BEZPEČNOST

White Dental Beauty podniká přiměřená preventivní opatření, aby chránila všechny informace získané od našich online návštěvníků před neoprávněným přístupem a používáním, a také White Dental Beauty pravidelně kontroluje svá bezpečnostní opatření. Přestože neexistuje způsob, jak může kterýkoli web zaručit naprostou bezpečnost vašich osobních údajů, White Dental Beauty se zavazuje používat přiměřená bezpečnostní opatření a pravidelně kontrolovat své bezpečnostní postupy. Jak je však uvedeno ve smluvních podmínkách, za zachování důvěrnosti vašich přihlašovacích údajů a hesel jste odpovědní vy sami. White Dental Beauty používá pro bezpečnostní certifikáty svých webových stránek systém VeriSign. Mějte na paměti, že tyto nástroje ochrany nechrání informace, které nejsou shromažďovány prostřednictvím webu White Dental Beauty, například informace poskytnuté emailem.

O CERTIFIKÁTECH SSL

PŘENOS VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vezměte prosím na vědomí, že při zadání objednávky budou vaše osobní údaje předány na mateřské společnosti Optident ve USA, Henry Schein, Inc. Za účelem poskytnutí odpovídající ochrany pro přenosy osobních údajů do Spojených států uzavřely Optident a Henry Schein, Inc smlouvu o přenosu dat založenou na vzorové smlouvě EU.

PROVÁDĚNÍ ZMĚN V OSOBNÍCH ÚDAJÍCH

Ke všem osobním údajům, které jste poskytli, máte přístup a můžete je upravovat po přihlášení na web, stejně jako aktualizovat své preference nebo kontaktovat společnost Optident.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Web společnosti Optident obsahuje odkazy na jiné weby. Na tyto webové stránky se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje a společnost Optident nenese odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů ani za obsah těchto jiných webových stránek.

ZMĚNY V PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Používáním webu souhlasíte s naším shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost Optident si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů a související obchodní praktiky kdykoli upravit zveřejněním aktualizovaného textu na svých webových stránkách. Prosíme, pravidelně kontrolujte aktualizace této stránky.

Děkujeme, že jste navštívili náš web a že jste si udělali čas na přečtení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Poslední aktualizace: 21. února 2020.