Jak
CompoSite funguje?

Seznamte se blíže s unikátní barevnou paletou CompoSite a doporučenými technikami jeho použití.
white dental beauty professional composite system logo
Seznamte se blíže s unikátní barevnou paletou CompoSite a doporučenými technikami jeho použití.
white dental beauty professional composite system logo
white dental beauty professional composite system wdb
ČTYŘI ODSTÍNŮ BÍLÉ:
CO POTŘEBUJETE VĚDĚT
 • Čtyři základních odstínů systému CompoSite obsahuje:
  Si 0, 1, 2, 3
 • Tyto odstíny mohou být použity pro jednoduché vrstvení u přímých fazet nebo ve spojení se sklovinným odstínem Si E pro dvouvrstvou techniku.

 • Odstíny nejvíce podobné vzorníku VITA jsou Si 1, 2 a 3, které se podobají odstínům A1, A2 a A3 (ale mají více opalescentní efekt a vyšší světlost)
 • Dva odstíny s nejvyšší světlostí (0) byly vyvinuty pro zhotovování výplní u stále početnějšího množství případů po bělení
white dental beauty professional composite system logo
WHITE DENTAL BEAUTY four shades

Jak
CompoSite
funguje?

Seznamte se blíže s unikátní barevnou paletou CompoSite a doporučenými technikami jeho použití.
composite White dental beauty

ČTYŘI ODSTÍNŮ BÍLÉ:

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT
 • Čtyři základních odstínů systému CompoSite obsahuje:
  Si 0, 1, 2, 3
 • Tyto odstíny mohou být použity pro jednoduché vrstvení u přímých fazet nebo ve spojení se sklovinným odstínem Si E pro dvouvrstvou techniku.
 • Odstíny nejvíce podobné vzorníku VITA jsou Si 1, 2 a 3, které se podobají odstínům A1, A2 a A3 (ale mají více opalescentní efekt a vyšší světlost)
 • Dva odstíny s nejvyšší světlostí (0) byly vyvinuty pro zhotovování výplní u stále početnějšího množství případů po bělení
white dental beauty professional composite system logo
WHITE DENTAL BEAUTY four shades
TECHNIKY COMPOSITE:
PŘÍSTUP #WHITEOLOGY:
White Dental Beauty a StyleItaliano vyvinuli přístup #WHITEOLOGY s cílem uspokojit stále větší poptávku pacientů po bělejších úsměvech. Se zaměřením na techniky a materiály, které jsou jak pokrokové, tak jednoduché; záměrem přístupu #WHITEOLOGY je vybavit zubní lékaře po celém světě schopnostmi potřebnými pro vytváření úsměvů, které budou pacienti milovat. Pomocí přístupu #WHITEOLOGY mohou zubní lékaři poskytnout pacientům předvídatelné, opakovatelné, minimálně invazivní ošetření vylepšující úsměv během jediné návštěvy. Systémy White Dental Beauty Professional CompoSite jsou v tomto přístupu stěžejním nástrojem.
V kazuistice níže ukazuje člen StyleItaliano, Dr. Osama Shaalan, přístup #WHITEOLOGY, popisuje nejlepší techniky práce a použití systémů White Dental Beauty Professional CompoSite.
PŘÍSTUP #WHITEOLOGY
IN PŘI PŘÍMÉM FAZETOVÁNÍ POUŽITÝ
DR. OSAMOU SHAALANEM
PŘÍSTUP #WHITEOLOGY
PŘI PŘÍMÉM FAZETOVÁNÍ POUŽITÝ DR. OSAMOU SHAALANEM

MLADÝ PACIENT (25 LET) NAVŠTÍVIL ORDINACI ZA ÚČELEM VYLEPŠENÍ ÚSMĚVU. POŽADOVAL ZLEPŠIT:
 • Celkovou estetiku úsměvu (již měl kompozitní fazety, z nichž byl nešťastný)
 • Sebedůvěru
 • Bělost úsměvu
Whitedentalbeauty_halfSI
Stávající výplně způsobovaly pacientovi problémy. V první řadě nebyly při rekonstrukci zubů správně odhadnuty gingivální oblasti. To znamenalo, že pacient nemohl řádně používat zubní nit a v důsledku toho měl zánět dásní.
OŠETŘENÍ
Na žádost pacienta bylo rozhodnuto nahradit kompozitní fazety na horních 8 zubech.
Po izolaci a naleptání zubů byl nanesen vazebný prostředek, a to v rámci přípravy na použití odstínu White Dental Beauty CompoS ite Enamel (SiE) – obr. 1.
whitedenatlbeauty_Treatment_1
K dostavbě palatinálních skořepin byl použit materiál White Dental Beauty CompoSite Enamel odstín SiE (zhruba 0,5 mm).
THE #WHITEOLOGY APPROACH_Osama Shalaan_StyleItaliano_ClinicalCase
Aproximální stěny byly dostavěny za použití kovových sekčních matric a vrstveny z White Dental Beauty CompoSite Enamel – odstín SiE.
THE #WHITEOLOGY APPROACH_Osama Shalaan_StyleItaliano_ClinicalCase_02

Další fáze v procesu zhotovování výplní spočívala ve vrstvení a tvarování mamelonů. Pro tento krok byl použit materiál White Dental Beauty CompoSite Dentin, odstín Si 1 (obr. 3).
White Dental Beauty CompoSite Si 1 byl vytvrzen světlem po dobu 40 sekund. Doporučený světelný výstup je minimálně 500 mW/cm2.
THE #WHITEOLOGY APPROACH_Osama Shalaan_StyleItaliano_ClinicalCase_02
White Dental Beauty CompoSite SiE (Enamel) byl použit na poslední vrstvu za účelem individualizace incizí a dodání iluze přirozeného vzhledu.
THE #WHITEOLOGY APPROACH_Osama Shalaan_StyleItaliano_ClinicalCase_03
KONEČNÝ VÝSLEDEK
Dokončováním a leštěním byl zubům dodán přirozený vzhled, protože vynikla barva, textura a lesk.
Pomocí přístupu #WHITEOLOGY byl Dr. Osama Shaalan schopen dosáhnout perfektní proměny úsměvu za použití minimálně invazivního, předvídatelného a opakovatelného přístupu.
KONEČNÝ VÝSLEDEK
KONTROLA PO ČTYŘECH MĚSÍCÍCH
NEJLEPŠÍ TIPY!
OTÁZKA
Kolik materiálu Enamel mám použít?
white dental beauty professional composite system logo
ODPOVĚĎ
Pokud se jedná o staršího pacienta s opotřebenými incizními hranami nebo opotřebení vlivem zlozvyků, nedoporučujeme používat sklovinný odstín vůbec. Obvykle, pokud je dosažený odstín a tvar správný, potřebujeme použít jen jeden základní odstín CompoSite, což techniku podstatně zjednodušuje. V případech, kdy potřebuje mladý pacient trochu více světlosti, je odstín Si E (Enamel) perfektní možností, protože vyzdvihne barvu základního materiálu a zajistí tak přirozený vzhled.
NEJLEPŠÍ TIPY!
OTÁZKA
Kolik materiálu Enamel mám použít?
white dental beauty professional composite system logo
ODPOVĚĎ
Pokud se jedná o staršího pacienta s opotřebenými incizními hranami nebo opotřebení vlivem zlozvyků, nedoporučujeme používat sklovinný odstín vůbec. Obvykle, pokud je dosažený odstín a tvar správný, potřebujeme použít jen jeden základní odstín CompoSite, což techniku podstatně zjednodušuje. V případech, kdy potřebuje mladý pacient trochu více světlosti, je odstín Si E (Enamel) perfektní možností, protože vyzdvihne barvu základního materiálu a zajistí tak přirozený vzhled.
VZDĚLÁVÁNÍ

Ve White Dental Beauty si uvědomujeme význam vzdělávání a zavázali jsme se vytvářet produkty, které přinesou do každodenní praxe větší jednoduchost a předvídatelnost. Inspirovala se tím i skupina StyleItaliano, rozrůstající se komunita zkušených odborníků, která hrdě uznává a doporučuje naše produkty, a spojili jsme síly, abychom vám pomohli v dalším vzdělávání. Ať již hledáte kurzy, studie klinických případů nebo další zdroje pro podporu vašeho vzdělávání, vaše cesta ke vzdělávání začíná zde!
KURZY
ZDROJE
ZÍSKAT SPOJENÍ